zaterdag, januari 20, 2018

Lidmaatschap en giften

De JPV draagt haar doelstelling o.a. uit door deel te nemen aan het maatschappelijk debat via de media en contacten met de politiek, het organiseren van en het deelnemen aan symposia en het uitgeven van brochures. In nauwe samenwerking met het Nederlands Artsenverbond (NAV) wordt het digitale tijdschrift Pro Vita Humana op onze website gepubliceerd. Uw steun is nodig.

Lidmaatschap

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun - financieel of anderszins - van leden en donateurs. Wordt daarom lid van de juristenvereniging Pro Vita. De ledenbijdrage bedraagt Euro 28,- per jaar. Wij hopen dat u in deze tijd waarin het menselijk leven zo onder druk staat zich herkent in de doelstellingen van onze vereniging. Mocht u een bekende weten die ook onze pro-life doelstelling met een lidmaatschap wil ondersteunen, dan horen wij dat eveneens graag van u. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw aanmelding(en).

Giften

U kunt ook een gift doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL42 INGB 0005 3520 15 ten name van JPV te Apeldoorn. De JPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom aftrekbaar.

 1. Aanhef(*)
  Invalid Input
 2. Titulatuur
  Invalid Input
 3. Achternaam(*)
  Vul a.u.b. uw achternaam in.
 4. Voorletters(*)
  Vul a.u.b. uw voorletters in.
 5. Straat
  Invalid Input
 6. Huisnummer
  Vul a.u.b. alleen cijfers in.
 7. Huisnummer toevoeging
  Invalid Input
  Bijvoorbeeld '||' of 'bis'.
 8. Huisletter
  Vul a.u.b. alleen een letter in.
  Bijvoorbeeld 'b' of 'W'.
 9. Postcode
  Vul a.u.b. de postcode correct in.
 10. E-mailadres(*)
  Vul a.u.b. uw e-maildres correct in.
 11. Woonplaats
  Invalid Input
 12. Telefoon
  Invalid Input
 13. Land
  Invalid Input
 14. Hoe heeft u van ons gehoord?
  Vul a.u.b. het bericht in.
 15. Wilt u ons naast financiële steun ook op een andere wijze helpen?

  Invalid Input
 16. reCAPTCHA
  Invalid Input

Contact

Juristenvereniging Pro Vita
Postbus 801
5340 AV  Oss
Telefoon: +31 (0)6 16 54 22 16
E-mail: ga naar contactformulier
IBAN: NL42 INGB 0005 3520 15

Vind ons op Twitter

Client Section