zaterdag, januari 20, 2018

Doelstelling

De Juristenvereniging Pro Vita (RSIN 816588909) heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elk mens. Op grond hiervan heeft de vereniging de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan. Voor zover dit uitgangspunt uitdrukking vindt in het geldende nationale en internationale recht zal de vereniging de naleving en handhaving daarvan nastreven. Wanneer het geldende recht of de interpretatie daarvan het leven van de mens onvoldoende beschermt of zelfs bedreigt zal de vereniging zich inspannen om het recht en zijn toepassing in positieve zin te veranderen.

De vereniging is een ANBI en kent noch een salaris noch een beloningsstructuur. De bestuursleden werken volledig op basis van vrijwilligheid. De vereniging heeft geen (betaald) personeel.

Door op onderstaande links te klikken kunt u de relevante documenten bekijken.

Steun JPV en word lid

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun - financieel of anderszins - van leden en donateurs. Word daarom lid van de Juristenvereniging Pro Vita.

Lees verder...

Contact

Juristenvereniging Pro Vita
Postbus 801
5340 AVĀ  Oss
Telefoon: +31 (0)6 16 54 22 16
E-mail: ga naar contactformulier
IBAN: NL42 INGB 0005 3520 15

Vind ons op Twitter

Client Section