zondag, december 17, 2017

Algemene ledenvergadering

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 16 juni 2016
 4. Vaststellen exploitatierekening 2016 en begroting 2017
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
 7. Mondeling verslag 2016 van de redactie Pro Vita Humana
 8. Beleids- en werkplan 2017-2020
 9. Bestuursbenoemingen c.q. ontslag
 10. W.v.t.t.k. en rondvraag
 11. Sluiting

Steun JPV en word lid

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun - financieel of anderszins - van leden en donateurs. Word daarom lid van de Juristenvereniging Pro Vita.

Lees verder...

Contact

Juristenvereniging Pro Vita
Postbus 801
5340 AVĀ  Oss
Telefoon: +31 (0)6 16 54 22 16
E-mail: ga naar contactformulier
IBAN: NL42 INGB 0005 3520 15

Vind ons op Twitter

Client Section