zaterdag, januari 20, 2018

Euthanasie binnenland

Klik op de link "Nieuwe KNMG richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding" om naar het PDF-document te gaan. De reactie van mr. W.A.M. de Wit op de nieuwe KNMG richtlijn kunt u hier vinden.

Klik op de link "Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2011" om naar het PDF-document te gaan.

Klik op de link om naar het PDF-document te gaan.

Platform Zorg voor Leven presenteert onderzoek ‘Voltooid leven?!’

  • Platform Zorg voor Leven presenteert onderzoeksresultaten
  • Argumenten vanuit zeven invalshoeken geanalyseerd
  • Debat verdient meer diepgang

Lees meer...

De focus van euthanasie op de dodelijk zieke patiënt die ernstig lijdt en die aandringt op euthanasie verschuift naar heel andere situaties. Artsenorganisatie KNMG speelt hierin, onder invloed van lobbygroepen, een sleutelrol.

Lees meer...

Klik op de link "De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde" om naar het PDF-document te gaan.

Zorgvuldig besluit over de dood vraagt om open blik

Artsenfederatie KNMG vindt speciale levenseindeklinieken onwenselijk. Zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin de dood de enige uitkomst is. Ook kost het vaststellen of het lijden van de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk is en of redelijke alternatieven ontbreken doorgaans meer tijd dan de drie dagen die de NVVE voorstelt. Een levenseindekliniek wekt bovendien ten onrechte de verwachting van een recht op euthanasie.

Lees meer...

Informatie volgt.

De niet-reanimerenpenning heeft geen juridische status, stelt Harmen van der Wilt, die oproept tot een grondig debat over de penning en actie van het ministerie. Deze week tekenden prolifejuristen bezwaar aan tegen de zienswijze van de staatssecretaris met betrekking tot de penning.

Lees meer...

Palliatieve sedatie was in 2007 in 9700 sterfgevallen de doodsoorzaak. Voor sommigen is deze vorm van inslapen van terminale patiënten een goed alternatief voor euthanasie. Op een congres van het Nederlandse Artsenverbond en de Juristenvereniging Pro Vita traden vooral de verschillen aan het licht.

Lees meer...

Steun JPV en word lid

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun - financieel of anderszins - van leden en donateurs. Word daarom lid van de Juristenvereniging Pro Vita.

Lees verder...

Vind ons op Twitter

Client Section